Help gyda Chwilio
 
 
Llun o Elliw Morris
10 Set 2 Cymraeg
gan Elliw Morris - Dydd Gwener, 7 Medi 2018, 4:21 p.m.
 

Dysgu geirfa mynegi barn 

Erbyn dydd Mawrth 11 o Fedi,

Yn fy marn i, 

Rydwi'n teimlo'n gryf bod, 

Dw i'n cytuno'n llwyr achos, 

Ar y naill llaw, 

Rhaid i fi anghytuno achos, 

Dw i'n deall bod... ond, 

Dydw i ddim yn gallu deall pobl sy'n, 

Mae'n bwysig cofio bod, 

Ond ar y llaw arall, 

Petai....byddai.