Help gyda Chwilio
 
 
Llun o Elliw Morris
Blwyddyn 9 Cymraeg (2) EM
gan Elliw Morris - Dydd Iau, 20 Hydref 2016, 1:00 p.m.
 
Darllenwch Hanes Malala Yousafzai ac atebwch y cwestiynau. Gwnewch yr un peth gyda'r darn darllen Rhedeg y Crand Canyon. Ceisiwch gynnig ateb pop cwestiwn. Erbyn dydd Mercher 2il o Dachwedd.