Amlinelliad o'r testun

 • Mae Neuadd yr Ysgol

  • Os hoffech chi logi'r neuadd yr ysgol neu i drefnu ymweliad, ffoniwch ni ar:

   01654710256

   Diolch yn fawr

   -----------------------------------------------------------------------

   If you would like to book the school hall or arrange a visit please call us on: 

   01654710256

   Thank you

Hepgor Chwilio'r FforymauHepgor Digwyddiadau i ddodHepgor Gweithgaredd Diweddar